Ferrari Store address:

1-3/2 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv (SC Arena),

tel. +38 044 200 90 00

info@amoterra.com.ua

Hours:
From 10:00 to 22:00
Monday - Sunday

Office address: 

5 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, AMOTERRA LLC (BC Arena, 3rd floor),

tel. +38 044 200 90 01